Certifikace

Investiční diamanty musí být vybaveny certifikátem, vydaným světově uznávanou gemologickou laboratoří (viz níže). Certifikát uvádí informace o 4 charakteristikách diamantu podle 4C, informace o laboratoři (název, adresa), která certifikát vystavila a číslo a datum vystavení certifikátu. Certifikát kupci zaručuje kvalitu a pravost diamantu. Certifikáty gemologických laboratoří nemohou být nahrazeny těmi, které vystavují prodejci.

Pro zajištění větší bezpečnosti se investiční diamanty vkládají do speciálního bezpečnostního obalu opatřeného číslem. Některé diamanty jsou označeny laserem, aby nemohlo dojít k jejich záměně. Označení je tak malé, že nijak nenarušuje unikátní vlastnosti diamantu.

Pracovníci laboratoří striktně dodržují etický kodex, podle kterého nesmí být pracovník zároveň obchodníkem s diamanty, ani nesmí být nijak ekonomicky spojen s obchodem s diamanty. Laboratoře tedy nestanovují peněžní ocenění diamantů.

IGI

Mezinárodní gemologický institut (International Gemological Institute) je nejstarším institutem svého druhu v Antverpách. Byl založen v roce 1975 a je jedním z nejvýznamnějších světových institutů. Už přes třicet let poskytuje klenotníkům a ostatním zákazníkům široké spektrum služeb, zahrnujících: nezávislé třídění diamantů, zprávy o jiných drahých kamenech, identifikační a hodnotící zprávy a laserové popisování. Mimo jiné nabízí IGI vzdělání v oblasti diamantů a drahých kamenů ve vlastní škole gemologie.

HRD Antwerp

Hoge Raad voor Diamant je neziskovou organizací belgického diamantového průmyslu, která v roce 1976 založila oddělení certifikátů. Zde jsou od roku 1978 vydávány spolehlivé certifikáty podle pravidel IDC (International Diamond Council - Mezinárodní rady pro diamanty). HRD byla první laboratoří na světě, která získala akreditaci na laboratorní postupy zjišťování kvality broušených diamantů podle přísných mezinárodních standardů ISO 9002, ISO/IEC 17025 a EN 45001.

GIA

Americký gemologický institut (Gemological Institute of America) byl založen v roce 1931. Jeho posláním je zajistit důvěru veřejnosti v drahokamy a šperky a zajistit co nejvyšší úroveň integrity, vědy a profesionality prostřednictvím vzdělávání, výzkumu, laboratorní služby a nástrojů rozvoje. Ve čtyřicátých a padesátých letech GIA vyvinul metodu třídění a hodnocení diamantů podle 4C.

ČGL

Česká Gemologická Laboratoř, s.r.o. byla založena počátkem ledna 2000. Mezi základní aktivity společnosti patří zejména expertní činnost v oboru drahých kamenů (určování a oceňování všech druhů drahých kamenů - diamanty, přírodní a syntetické drahé kameny), šperků (šperky z drahých i obecných kovů) a kovů (zlato, platina atd.). Dále vystavování expertních, Soudně-znaleckých posudků a Osvědčení, jakož i Certifikace drahých kamenů a šperků.